Решебник  по Химии для 7 класса Ярошенко О.Г.

Решебник по Химии для 7 класса Ярошенко О.Г.

Автор:

Онлайн решебник по Химии для 7 класса Ярошенко О.Г., гдз и ответы к домашнему заданию.

§1. Хімія — природнича наука. Короткі відомості з історії хімії

§2. Хімічний кабінет, правила поведінки та безпеки під час роботи в ньому. Ознайомлення з обладнанням та лабораторним посудом

§3. Правила роботи з пробірками і нагрівними приладами

§4. Практичне використання знань про обладнання кабінету хімії та лабораторний посуд

§5. Фізичні тіла і речовини. Матеріали

§6. Фізичні властивості речовин

§7. Як досліджують речовини

§8. Чисті речовини і суміші. Способи розділ єн н я сумішей

§10. Молекули. Атоми. Хімічний елемент

§11. Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів

§12. Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва

§14. Прості речовини. Метали й неметали, металічні и неметалічш елементи

§15. Складні речовини. Багатоманітність речовин

§16. Відносна молекулярна маса. Масова частка елемента у складній речовині

§17. Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю

§18. Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук. Зв'язок між розміщенням елемента у періодичній системі та його валентністю

§19. Фізичні та хімічні явища

§20. Дослідження фізичних і хімічних явищ

§21. Повітря, його склад і властивості

§23. Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій

§24. Схема хімічної реакції. Рівняння реакцій

§25. Добування та збирання кисню. Поняття про каталізатори

§26. Добування кисню з гідроген пероксиду, збирання, доведення його наявності

§27. Хімічні властивості кисню. Реакція сполучення

§28. Окиснення. Горіння. Умови виникнення і припинення горіння

§29. Колообіг Оксигену в природі. Озон. Застосування та біологічна роль кисню

§30. Проблема чистого повітря

§31. Вода склад її молекули, поширення у природі, фізичні властивості

§32. Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина

§33. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини

§34. Обчислення масової частки і маси розчиненої речовини в розчині

§35. Виготовлення розчину

§36. Взаємодія води з оксидами

§37. Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі

§38. Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення

Упс! Какое-то из ваших приложений или расширений браузера ломает код сайта. Пожалуйста, выключите их и перезагрузите страницу.